Istoricul Localităţii Târşolţ

Comuna Târşolţ este unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică şi autonomie deplină în administrarea intereselor locale şi exercitarea autorităţii în teritoriul administrativ prevăzut de lege.

Comuna Târşolţ este unitate administrativ teritorială componentă a judeţului Satu-Mare, aşezată în patrea de nord a judeţului, încadrată în depresiunea Oaşului.

Comuna este învecinată cu comunele:

 • Bixab – la sud şi est
 • Cămărzana – la nord
 • Livada şi Călineşti-Oaş - la sud şi vest
 • Gherţa Mică - la vest.

Localitatea este străbătută de Valea Lechincioara, afluent pe dreapta al Văii Albe.

Accesul în localitate se face pe DN 19 prin care se face legătura cu oraşul Negreşti-Oaş.

Are în componenţă satul Târşolţ şi satul Aliceni, care se află la distanţa de 3 km. de centrul comunei.

Administraţia locală are sediul în centrul comunei pe str. Principală Nr. 85, unde funcţionează:

 • Consiliul Local – ca autoritate administrativ deliberativă
 • Primarul - ca autoritate administrativ executivă

Pe teritoriul comunei s-au descoperit: La suprafaţă

 • câteva lame de opal
 • un nucleu cu un singur plan de lovire
 • două topoare de piatră în formă de calapot

În urma săpăturilor arhiologice din anul 1972 s-a desoperit în partea de N.V. a localtăţii un depozit din piese de bronz compus din următoarele:

 • două brăţări de formă circulară cu capetele deschise
 • ornamentale cu benzi de linii incizate.

Toate aceste decoperiri confirmă existenţa localităţii încă din epoca bronzului.

Totuşi, atestarea documentară apare în anul 1482, sub denumirea de "Terrasallutis""Pământ Liber" de unde se modifică în timp în "Târşolţ".

Relieful care mărgineşte Bazinul Târşolţ este reprezentat prin culmile joase ale Munţilor Oaşului- în partea vestică şi nordică, dar şi cu penţi puternic înclinate- în partea sud-vestică şi nordică.

© 2011 - 2022 www.parohiatarsolt.ro